вторник, 7 февруари 2012 г.

Екологията - такава, каквато е

Дефиниция: Екологията е наука, която изучава взаимодействията между организмите, както и между организмите и околната среда, на надорганизмово ниво.


Това е възможно най-кратката дефиниция за науката екология, която е достатъчна за целта на това, на което искам да обърна внимание. Тоест екологията е биология на надорганизмово ниво. Какво означава това? Ами на различни нива на организация на живата материя се подвизават различни науки: на клетъчно ниво - цитологията; на тъканно ниво - хистологията, на органно ниво - анатомия, физиология; на организмово ниво - зоология, ботаника; а на надорганизмово ниво - екология! Тоест предмет на екологията са групите от организми - популации, съобщества, екосистеми и видовете взаимодействия между тях, както предмет на цитологията са клетките. Това е екология! Както виждате няма каузи, няма драматизъм.

Пиша всичко това, защото напоследък се нароиха безумно много "значения" на думата екология, кое от кое по-нелепи. Най-вече екологията се бърка с ООС (опазване на околната среда) и природозащитата. И макар двете науки да са тясно свързани, нито една от тях няма нищо общо с глупостите, които ще изброя по-долу. Живеем във времена, в които групи от хора изпадат в крайности по отношение на опазването на природата и защитата на животните, измислят си каузи, в следването и налагането на които стигат до екстремизъм, а поведението им напомня фанатизъм. Подобни теми задръстват медийното пространство ежедневно, периодично, непрестанно и съответно стават повод за затвърждаването на една широкоразпространена заблуда - че всичко това е предмет на екологията, а да си природозащитник и радетел за правата на животните (каквото и да значи) те прави еколог. Все по-модерно е да се говори за екологични продукти или неекологични такива, екобензиностанции, екопетрол, екотуризъм, екокъщи, екотакси, екоферми, екоквартири, екохартия, екояйца, дори екосиликон.... Списъкът няма край.

Статии със стресиращи заглавия от рода на "Псевдоекологични продукти заливат българския пазар заради хлъзгавото законодателство" описват продажбата и разпространяването на пазара на продукти със съмнителни качества, наричайки ги псевдоекологични, при все че няма дори екологични продукти. Подобен термин няма смисъл! Освен ако не сте развъдили групи, популации от организми във въпросните продукти. И най-лошото е, че изопачаването на терминологията до такава степен се е наложило, че истинското значение на думата е избутано назад, забравено, а от болшинството от хората, неспециалистите - дори никога ненаучавано.

Като погледнем назад в историята на науките почти всяка една от тях си има "сянка", от която се е откъснала с течение на времето. За астрономията това е астрологията, за химията - алхимията и т. н. Ясно е, че като сравнително млада наука, обособила се като самостоятелна в края на 19-ти век, на екологията тази трансформация тепърва й предстои - скъсването с псевдоекологията.
Затова, независимо какво и къде сте чели за значението на термина екология, запомнете следното - екологията няма нищо общо с протестирането пред атомните електроцентрали, нито със скачането против фракинга, нито с патетичните излияния против ГМО, нито с маршируващите вечни клаксони, наричащи себе си еколози и природозащитници, чиято единствена роля е да вдигат шум около безсмислени каузи.

2 коментара:

  1. Много добра статия!... Предполагам, че изпитваш сериозни проблеми да представяш вижданията си - явно следствие на сериозна научна подготовка, особено в наши дни, когато е далеч по-важно да си хипер-активен, отколкото трезвомислещ и още повече когато повечето хора дори няма да се опитат да проникнат в логиката на статията, тъй като се отличава от воя във фейсбук!... Още веднъж - поздрави!

    ОтговорИзтриване